WETTELIJKE KENNISGEVING


Deze webpagina is eigendom van MACC


Uitgever


MACC
9 rue des frères Lumière
ZI du Sanital CS 50427
86104 CHATELLERAULT Frankrijk
Handelsregister Frans Siret : 825 620 198 00028

Beheerder van de website
Madame Carole SCHOLTZ
Manager communicatie


Ontwerp, creatie, realisatie en hosting


La Compagnie Hyperactive
7 rue du Docteur Roux - 79000 Niort


Intellectuele eigendomsrechten


De inhoud van deze website is het eigendom van MACC. U heeft toestemming om de daarin opgenomen gegevens uitsluitend voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik in te zien, hetgeen elke commerciële exploitatie op enig niveau uitsluit, zowel lokaal, nationaal of internationaal.

Met name, mag geen enkel logo, tekst, geluid, grafisch beeld of foto op de site worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd, uitgegeven, geplaatst, overgedragen of verspreid worden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MACC.


Hypertekst links


De pagina's van deze website kunnen verwijzen naar andere sites of naar andere sites door verbinden.
MACC garandeert de inhoud van deze andere sites niet en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud van deze sites.

Links naar andere sites worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruiker van deze website.


Verantwoordelijkheid


MACC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit enige onderbreking, storing van welke aard dan ook, om welke reden dan ook, of voor enige directe of indirecte schade die op welke manier dan ook een verbinding met de site tot gevolg heeft.

De verbinding van een persoon op de website valt onder diens volledige verantwoordelijkheid.


Bescherming van persoonlijke gegevens


Deze website is momenteel in behandeling voor declaratie bij de National Data Protection Commission (CNIL Commission Nationale Informatique et Libertés). Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, wordt informatie, die essentieel is voor de verwerking en uitvoering van aanvragen aangeduid met een sterretje. De andere gevraagde informatie, waarvoor het antwoord optioneel is, is bedoeld om de gebruikers beter te leren kennen en zo de diensten te verbeteren die aan hen worden aangeboden.

Overeenkomstig artikel 27 van de Franse wet op de bescherming van persoonsgegevens van 6 januari 1978, behouden gebruikers het recht om hun gegevens te raadplegen, te corrigeren en te verwijderen.

Om dit recht te doen gelden, kunt u schrijven aan::

MACC
DPO-RGPD
9, rue des frères Lumière
86100 CHATELLERAULT Frankrijk


Wet op de bescherming van persoonsgegevens en privacy


De persoonlijke gegevens die we eventueel verzamelen zijn uitsluitend bestemd voor onze Marketing en Klantendienst teneinde u in staat te stellen om te profiteren van de diensten, die door de website worden aangeboden.

In overeenstemming met de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens van 6 januari 1978 heeft u het recht om persoonlijke gegevens die wij verzamelen te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Neem contact met ons op door ons te herinneren aan uw achternaam, voornaam, adres en e-mailadres:


* per post aan:
MACC
DPO-RGPD
9, rue des frères Lumière
86100 CHATELLERAULT Frankrijk


Gebruik van IP adressen

Een IP adres is een nummer dat automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegewezen, wanneer u op internet surft. Wanneer u pagina's op onze website bezoekt, registreren onze servers uw IP adres.

Macc verzamelt IP adressen om zijn eigen computersysteem te beheren en het gebruik van de website te analyseren. We koppelen geen IP adressen aan persoonlijke gegevens, hetgeen betekent, dat uw bezoeken worden opgeslagen, maar dat u anoniem blijft voor ons.


De reclame e-mail

Uitsluitend internetgebruikers, die ons hun e-mailadres hebben gestuurd, ontvangen reclame e-mails. Aan het einde van elke e-mail kunt u zich afmelden door op een eenvoudige klik. U kunt tevens de door u verstrekte informatie wijzigen.


De cookies

Om de integriteit van uw verbinding te beheren, gebruiken we een sessie cookie. Deze vernietigt zichzelf en registreert geen informatie op uw computer.

Bovenaan de pagina
Home page
Maak een afspraak met een MACC-vertegenwoordiger Heeft u een vraag over een product? Gratis opgeroepen worden