Innoveren en samenwerken met MACC

1 Het idee

Elke nieuwigheid is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze R&D afdeling, Marketing en onze klanten. Elk voorstel wordt bekeken en de meest relevante in termen van tijdswinst, gebruiksgemak en verbetering van de werkomstandigheden worden weerhouden

2 De studie

Voor elk potentieel product wordt er een lang en streng studieproces toegepast. Aan de hand van veelvuldige contacten tussen onze verschillende diensten en onze klanten wordt er een robottekening gemaakt hoe het ideale product eruit zal zien.

Arnaud Pagnoux marktonderzoeker

De nauwe samenwerking tussen de diensten Marketing, Research & Development en de mensen uit de bouwomgeving: dat is de rijkdom van ons beroep

3 Het ontwerp

De techniekers en ingenieurs van MACC tekenen en kiezen de beste technologiën om alle functies van de nieuwe producten te verzekeren.
Meerdere prototypes worden gerealiseerd, intern getest en gepresenteerd aan onze klanten aan de hand van een marktonderzoek.
Vervolgens wordt er een preserie gelanceerd.

4 De testen

De prototypes ondergaan kwaliteitstesten geleid door ons onderzoeksbureau om na te gaan of het product beantwoordt aan de gevraagde eigenschappen. Er worden evenzeer labotesten georganiseerd om de veiligheidsvereisten en de conformiteit volgens de europese normen na te gaan.
De preserie wordt toevertrouwd aan klanten om het product te testen in een reële omgeving op de werven.

Een bijdrage kunnen leveren bij de geboorte van elke nieuwigheid, teszamen met de technologie: dat is een passie die zich elke keer hernieuwt

Yoann BORDIER MACC medewerker, test afdeling

5 De productie

Nadat het product werd getest en goedgekeurd, wordt het productieproces opgestart door de R&D afdeling.
Zij superviseert elke fase van de productie met de nodige controles om een kwaliteitsproduct te kunnen garanderen.
MACC kiest dan ook voor een productie in de nabije omgeving zodat er een optimale opvolging kan plaatsvinden.